Headlines Specialties Covid-19 Trending Feeds ASCO20 Videos

דיווח קורונה יומי

posted 1 day

Shared 13 times

coronaisrael.org - מכון ויצמן והסדנא לידע ציבורי: נרתמים לעצור את...

  • ולסיום, בכל זאת קצת אופטימיות בסוף, ההתפשטות נמנעת מפחות מגעים בין אנשים. כל הטכנולוגיות (בדיקות, תחקירים) רק עוזרות לנו לדייק את האנשים שכדאי לבודד בכל רגע במובן הזה, בשאלונים שלנו https://t.co/7aNERkKYVa ממשיכים לראות יותר שימוש במסכות ויותר ריחוק חברתי, בכל הגילאים שבת שלום https://t.co/7aNERkKYVa

medRxiv - The gold standard for COVID-19 diagnosis is detection of viral RNA in a reverse transcription PCR test. Due to global limitations in testing capacity,...

  • מי שנבדק בגלל תסמינים, צריך להישאל על התסמינים שלו. זה לא נעשה בצורה טובה היום. הצמדה של זה לתוצאת הבדיקה יכולה לעזור לנו טוב יותר להבחין בין תסמיני קורונה ותסמינים של מחלות אחרות ולתעדף טוב יותר אנשים לבדיקה פרסמנו מאמר, ואפשר לשפר עם דאטא טוב יותר https://t.co/vtkGmqUYVm https://t.co/vtkGmqUYVm

Tweet / Twitter

posted 1 day

Shared 23 times

Twitter - Log inSign upLog...

  • ואז אפשר להגביל רק את אותן פעילויות שגורמות להדבקה. יותר מזה, אפשר יהיה גם לתעדף לבדיקה וגם להכניס לבידוד רק מגעים שהיו בפעילויות יותר מדבקות כבונוס, אפשר לחסוך על מתרגמים, כי זה הבסיס עד עכשיו, תרגום סקרים, לרמת הסיכון של פעילויות שונות, תראו @guyzo https://t.co/LVFy06szRn https://t.co/LVFy06szRn

New York Times - The number of daily coronavirus tests conducted in the United States is only 39 percent of the level necessary to mitigate the spread of...

  • אז הנה התרחיש המדאיג. שבזמן הקרוב מספר הנדבקים בפועל ימשיך לעלות, אבל אנחנו דווקא נראה שהמספר מתייצב, רק בגלל שהמספר המירבי של נדבקים שאנחנו יכולים לאתר ביום מוגבל ל 2000-3000 מספר הבדיקות שצריך תלוי במצב התחלואה, ולנו אין כרגע מספיק. תראו כאן: https://t.co/g0WXeRT94e https://t.co/g0WXeRT94e

New York Times - Millions of additional coronavirus tests may be processed with “pooling,” enabling widespread surveillance as the country struggles to...

  • דבר אחרון. אפשר גם להגדיל משמעותית את מספר הבדיקות על ידי בדיקה משותפת של דגימות מכמה אנשים שונים. אם יצא שלילי אז כל מי שנבדק יחד שלילי זה נקרא Pooling והועלה רבות בעבר. יש עם זה בעיות, אבל הרבה יתרונות, וגם אמריקה סופסוף שוקלת את זה: https://t.co/2w3Y37sA10

דיווח קורונה יומי

posted 1 week

Shared 7 times

coronaisrael.org - מכון ויצמן והסדנא לידע ציבורי: נרתמים לעצור את...

  • זה כבר קורה. לפי שאלוני הקורונה שלנו https://t.co/7aNERkKYVa המבוגרים הפחיתו ב-35% את כמות המגעים הקרובים שלהם לעומת הפחתה של 15% בגילאים צעירים יותר. גם שימוש במסכות עולה בעקביות https://t.co/7aNERkKYVa

New York Times - This seemingly counterintuitive trend might not last, experts said. But the nation can still learn from the...

  • יש הסבר לירידה בחולים הקשים פרופיל הנדבקים השתנה. יותר צעירים ויותר אנשים עם מחלה קלה יותר. זה בגלל שמדיניות הבדיקות כוללת עכשיו גם אסימפטומטיים. חוץ מזה הטיפול השתפר ואיתור בשלב מוקדם יותר מאפשר טיפול טוב יותר אותו דבר קורה גם בארה״ב, ומסיבות דומות: https://t.co/Hzrby8dE3T

דיווח קורונה יומי

posted 1 week

Shared 20 times

coronaisrael.org - מכון ויצמן והסדנא לידע ציבורי: נרתמים לעצור את...

  • נקודת אור? המבוגרים נזהרים לפי שאלוני הקורונה שלנו https://t.co/7aNERkKYVa הם הפחיתו ב-35% את כמות המגעים הקרובים שלהם לעומת הפחתה של 15% בגילאים צעירים יותר גם מהשאלונים, שימוש במסיכות ממשיך לעלות https://t.co/7aNERkKYVa

דיווח קורונה יומי

posted 2 weeks

Shared 5 times

coronaisrael.org - מכון ויצמן והסדנא לידע ציבורי: נרתמים לעצור את...

  • מספר הנדבקים היומי קרוב לשיא בגל ה-1 כרגע מס הנדבקים מוכפל כל 8 ימים מספר החולים קשה ממשיך להיות כ-2% מהנדבקים חייבים להוריד את מקדם ההדבקה. הגבלות זה פתרון קל ולא רצוי רצוי אבל קשה יותר: זירוז בדיקות, תחקור יעיל של נדבקים, ושאלונים/הצהרות בריאות ארציות https://t.co/7aNERkKYVa https://t.co/7aNERkKYVa

Do probiotics actually do anything?

posted 2 weeks

Shared 7 times

CBS News - Probiotics, manufactured mixtures of “good bacteria” that help digest food, have become a growing multibillion-dollar industry. But do they...