Headlines Expert Newsletters Covid-19 Specialties Trending Feeds Videos

Na het uitkomen van de hernieuwde NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) is er veel discussie geweest over de streefwaarde van het LDL-cholesterol. In eerder onderzoek...