Headlines Specialties Covid-19 Trending Feeds ASCO20 Videos

דיווח קורונה יומי

posted 1 day

Shared 13 times

coronaisrael.org - מכון ויצמן והסדנא לידע ציבורי: נרתמים לעצור את...

  • ולסיום, בכל זאת קצת אופטימיות בסוף, ההתפשטות נמנעת מפחות מגעים בין אנשים. כל הטכנולוגיות (בדיקות, תחקירים) רק עוזרות לנו לדייק את האנשים שכדאי לבודד בכל רגע במובן הזה, בשאלונים שלנו https://t.co/7aNERkKYVa ממשיכים לראות יותר שימוש במסכות ויותר ריחוק חברתי, בכל הגילאים שבת שלום https://t.co/7aNERkKYVa

דיווח קורונה יומי

posted 1 week

Shared 7 times

coronaisrael.org - מכון ויצמן והסדנא לידע ציבורי: נרתמים לעצור את...

  • זה כבר קורה. לפי שאלוני הקורונה שלנו https://t.co/7aNERkKYVa המבוגרים הפחיתו ב-35% את כמות המגעים הקרובים שלהם לעומת הפחתה של 15% בגילאים צעירים יותר. גם שימוש במסכות עולה בעקביות https://t.co/7aNERkKYVa

דיווח קורונה יומי

posted 1 week

Shared 20 times

coronaisrael.org - מכון ויצמן והסדנא לידע ציבורי: נרתמים לעצור את...

  • נקודת אור? המבוגרים נזהרים לפי שאלוני הקורונה שלנו https://t.co/7aNERkKYVa הם הפחיתו ב-35% את כמות המגעים הקרובים שלהם לעומת הפחתה של 15% בגילאים צעירים יותר גם מהשאלונים, שימוש במסיכות ממשיך לעלות https://t.co/7aNERkKYVa

דיווח קורונה יומי

posted 2 weeks

Shared 5 times

coronaisrael.org - מכון ויצמן והסדנא לידע ציבורי: נרתמים לעצור את...

  • מספר הנדבקים היומי קרוב לשיא בגל ה-1 כרגע מס הנדבקים מוכפל כל 8 ימים מספר החולים קשה ממשיך להיות כ-2% מהנדבקים חייבים להוריד את מקדם ההדבקה. הגבלות זה פתרון קל ולא רצוי רצוי אבל קשה יותר: זירוז בדיקות, תחקור יעיל של נדבקים, ושאלונים/הצהרות בריאות ארציות https://t.co/7aNERkKYVa https://t.co/7aNERkKYVa

דיווח קורונה יומי

posted 2 weeks

Shared 8 times

coronaisrael.org - מכון ויצמן והסדנא לידע ציבורי: נרתמים לעצור את...

  • איך יכול להיות שחזרנו לשגרה ובכל זאת קצב העליה בנדבקים נמוך יותר? 1. כי אנחנו שומרים יותר. שאלוני הקורונה שלנו https://t.co/7aNERkKYVa מראים יותר שימוש במסכות ויותר ריחוק חברתי (פחות מגעים קרובים) https://t.co/7aNERkKYVa

  • גם מדד התסמינים שלנו https://t.co/7aNERkKYVa ממשיך להראות יציבות בתסמינים ותומך בכך שקצב העליה נמוך משמעותית מבגל הראשון, ושאולי אנחנו באמת מתייצבים או לפחות שאין התפשטות בקצב חסר שליטה https://t.co/7aNERkKYVa

דיווח קורונה יומי

posted 3 weeks

Shared 9 times

coronaisrael.org - מכון ויצמן והסדנא לידע ציבורי: נרתמים לעצור את...

דיווח קורונה יומי

posted 3 weeks

Shared 12 times

coronaisrael.org - מכון ויצמן והסדנא לידע ציבורי: נרתמים לעצור את...

דיווח קורונה יומי

posted 3 weeks

Shared 3 times

coronaisrael.org - מכון ויצמן והסדנא לידע ציבורי: נרתמים לעצור את...

  • מסכות זה חשוב, במיוחד במקומות סגורים מלאו גם את שאלון התסמינים שלנו https://t.co/uOPGnpAC1d, זה כלי מאד חשוב ביכולת שלנו לקבל תמונת מצב כלל ארצית, ולזהות מגמות כלליות ואזוריות https://t.co/uOPGnpAC1d,